Predávajúci

Poctivo s.r.o.
Adámiho 26
841 05, Bratislava

IČO: 47 028 645
DIČ: 20 23 70 39 35
Nie sme platcami DPH

Kontakt: info@mrbearcoffee.com
Tel.č. 0907 662 400

Káva je pražená v Seredi, skúseným pražičom s dlhoročnými skúsenosťami, Oldřichom Holišom.

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle správne vyplnený elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Potvrdením záväznej objednávky kupujúci vyjadruje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodanie tovaru vyhlásenými predávajúcim.

Kúpno predajná zmluva

Kúpno predajná zmluva je uzavretá od okamihu potvrdenia prijatia objednávky emailom na adresu, ktorú uviedol kupujúci cez elektronický formulár prostredníctvom internetového obchodu mrbearcoffee.com/eshop.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

V danom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronicky) o odstúpení od zmluvy s uvedením dátumu nákupu, čísla objednávky, presnej adresy a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúci zašle zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu predávajúceho (nie formou dobierky).

Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu finančnú hotovosť, ktorú zaplatil za príslušný tovar najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

V prípade vrátenia tovaru, ktorý je poškodený, použitý alebo neúplný, predávajúci má právo vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru vo výške minimálne 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je tovar nedostupný na trhu.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim, je predávajúci povinný vrátiť peňažné plnenia zo strany kupujúceho súvisiace s realizáciou zrušenej objednávky. Ak predávajúci zruší časť objednávky, je povinný vrátiť rozdiel medzi vykonaným peňažným plnením objednávky a hodnotou nezrušenej časti objednávky.

Uvedené peňažné plnenia je predávajúci povinný vrátiť bezodkladne.

Objednávanie

Tovar, ktorý je uvedený v ponuke elektronického obchodu si kupujúci objednáva kliknutím na vybraný tovar, jeho vložením  do nákupného košíka a odoslaním objednávky.  Po zaslaní objednávky kupujúci obdrží e-mail o potvrdení zaradenia objednávky na spracovanie. Po spracovaní objednávky bude kupujúcemu odoslaný tovar spolu s originálom dokladu o kúpe na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu.

Tovar je možne objednať prostredníctvom internetového obchodu, telefonicky alebo osobne.

Podmienky dodania tovaru

Čerstvo upraženú kávu odosiela predávajúci každú stredu na miesto dodania, ktoré je stanovené v súlade s objednávkou kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej služby, slovenskej pošty alebo cez zásielkovňu.

Náklady na dopravu hradí kupujúci. Kupujúci je povinný prevziať zásielku na pošte do skončenia úložnej doby 5 pracovných dní. Po uplynutí úložnej doby a vrátení tovaru slovenskou poštou predávajúcemu, kupujúci nemá nárok na opätovné zaslanie tovaru.

Opätovné zaslanie tovaru je možné na základe uzavretia novej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný uhradiť objednaný tovar v plnej výške jedným z nasledujúcich spôsobov :

a) dobierkou – kupujúci uhradí cenu za tovar v plnej výške kuriérskej spoločnosti, zásielkovni alebo slovenskej pošte.

b) prevodom na účet predávajúceho – Tatra Banka: 2924890532/1100

Predávajúci zašle tovar prostredníctvom spoločnosti, ktorú si kupujúci vyberie, pri realizácií objednávky. Ceny za poštovné uvedené v objednávacom formulári sa vzťahujú na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky. V prípade objednávky z inej krajiny EU sa cena za poštovné určuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky.

Doklad o kúpe je súčasťou každej objednávky vo forme faktúry, ktorá slúži ako dodací a záručný list.

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, nie sme platcami DPH.

Záruka a reklamácie

Na tovar sa vzťahuje záruka upravená reklamačným poriadkom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.108/2000 Z.z.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a písomne potvrdiť prevzatie tovaru na príslušnom doklade poskytnutým doručovateľom.

Kupujúci sa zaväzuje dôkladne skontrolovať tovar po prevzatí a prípadné vady nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefonicky najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku zapríčinenú doručovateľom alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci prostredníctvom odoslania objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s § 7 ods. 1 zákona č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2015

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.